• Behiak
  • Behiak

Abeltzantza ekologikoa Ganadería ecológica

pro

Abeltzaintza ekologikoaren kontzeptuak •  Conceptos de ganadería ecológica

Lurrarekiko mendekotasun handian oinarritutako produkzio sistema, elikaduraren oinarri, eta jarduerak ingurunea kutsatzen duen nitrogeno soberakinik sortzen ez duen bermeaz. Nekazaritza jardueraren sistema eta ziklo guztiak integratzen saiatzea da helburua, ziko biologikoak sustatzea eta suspertzea (mikroorganismoak, landaredia, fauna…), genetikak duen aniztasunari on eginez, lurraren emankortasuna luzaroan mantenduz eta handituz, eta nekazaritza sistemaren baliabide berriztagarriak ahal den gehiena erabiliz. Materia organiko eta elikagaiak dituzten sistema itxiekin lan egin behar dugu, kanpotik ekarritako materialen menpe ez egoteko eta baserrikoak ez diren materiekin dugun mendekotasuna gutxitzeko.

Kalitate nutritibo, osasuntsu eta organoleptiko handia duten elikagaiak ekoiztu. Produkzioek hondakinik ez dutela bermatzen du.

Gure ingurunera ondoen egokitzen diren bertako arrazak bultzatu. Ingurunearekin orekatuta daudenez, horiexek baitira gaixotasunei gogorren  aurre egiten dietenak, eta era horretan, baliabide naturalak hobeto aprobetxatzen dituztela bermatzen duzu.

Espezie bakoitzari egokitutako elikagaiak %100a ekologikoa izan behar du. Hausnarkariek kalitate oneko bazkaz elikatu beharko dute gehien bat. Abereak zelaietan egoten dira ahalik eta gehien, eta arkumeek euren amen ondoan beti, haien esnea baino edaten ez dutela.

Eguraldi txarra dela eta, abereek kanpora irteterik ez badute, ondo mugitzeko moduko lekuan egongo dira eta azpi onak izango dituzte. Eraikinek, aldiz, espezie bakoitzaren fisiologia bermatu behar dute,  argi eta aireztatze naturala eskainiz. Era berean, euren berezko jarreraren oinarrizko aldeak garatzen utziko dizkieten bizi  baldintzak eskaini behar dizkiete. Bi hitzetan esanda, animalien ongizatea bermatu behar dute.

Nekazaritza-sistema kontuan hartzea gizartean eta ekologian duen eraginaren ikuspuntutik. Zuzeneko salmenta sustatzea, gure gizartean abeltzainarentzat bidezkoena dela adieraziz, balio erantsi handiagoa baitauka. Abeltzainei bizimodu duina eskaintzea lan ingurune osasuntsuan.

Sistema de producción basado en una fuerte dependencia con la tierra, como base de la alimentación y como garantía de que la actividad no cree excedentes de nitrógeno contaminando el medio. Como objetivo hay que intentar integrar todos los sistemas y ciclos naturales de la actividad agraria, fomentar y estimular los ciclos biológicos (microorganismos, flora, fauna…) favoreciendo la diversidad genética, mantener e incrementar la fertilidad del suelo a largo plazo y utilizar al máximo los recursos renovables del sistema agrario. Tenemos que trabajar con sistemas cerrados de materias orgánicas y nutrientes, para no depender del exterior y disminuir la dependencia de materias ajenas a la finca.

• Producir unos alimentos de elevada calidad nutritiva, sanitaria y organoléptica. Garantiza que las producciones están libres de residuos.

• Potenciar razas de animales autóctonas que al ser las mejores adaptadas a nuestro entorno son las más resistentes a las enfermedades porque están equilibradas con el medio. Garantizas que aprovechan mejor los recursos naturales.

• Alimentación 100% ecológica y adecuada para cada especie, los rumiantes deberán alimentarse mayoritariamente de forrajes de buena calidad. Los animales están el mayor tiempo posible en las praderas y los corderos acompañan a su madre todo el tiempo, alimentándose exclusivamente de su leche.

• En caso de que los animales no puedan salir a consecuencia de las condiciones climáticas, estarán estabulados libremente y dispondrán de una buena cama vegetal. Los edificios tienen que garantizar la buena fisiología de cada especie, con luz y ventilación natural y tienen que Proporcionar a los animales unas condiciones de vida que les permita desarrollar los aspectos básicos de su comportamiento innato, lo que llamamos bienestar animal.

• Considerar el sistema agrario desde un punto de vista de su impacto social y ecológico. Potenciar la venta directa como la más justa socialmente para el ganadero ya que tiene mayor valor añadido. Proporcionar a los ganaderos un nivel de vida satisfactorio dentro de un entorno laboral saludable.